European Union
One Direction Many Opportunities
EU SMEI

За проекта

Проект и главна цел: Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 с цел осигуряване на оперативен капитал за българските микро и малки предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19. Постигане на положителен ефект за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работните места

Обща стойност: 9 830 лв., от които 8 355.50 лв. европейско и 1 474.50 лв. национално съфинансиране.

Начало: 23.06.2020 г.

Край: 23.09.2020 г.